XSolution., 184 views

Follow
Something About Company

Chúng tôi đơn giản hoá và tối ưu hoá giải pháp công nghệ dành cho bạn!

Một doanh nghiệp luôn cần các giải pháp công nghệ để hiện thực hoá chiến lược phát triển.

Với sự am hiểu về các doanh nghiệp và người dùng đầu cuối, XSolutions luôn đặt ra mục tiêu đến các giải pháp toàn diện và hữu dụng trên các lĩnh vực phần cứng CNTT, giải pháp công nghệ tổng quát và quản lý dịch vụ CNTT với chất lượng cao.

Một giải pháp công nghệ sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu các phương thức tích hợp phần cứng tối ưu.

Công nghệ sẽ hoàn chỉnh khi các phương thức quản lý và vận hành hiệu quả, mang đến các kết quả như mong muốn.

This company has no active jobs

Company Information
  • Location Hồ Chí Minh
  • Full Address 146/5 Cao Thắng, P.17, Quận Phú Nhuận. Hồ Chí Minh
  • Phone 0907191407

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826