TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TẾ THÀNH PHỐ 101 views

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố (CIIS)
Follow
Something About Company

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ quan đầu mối tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực hội nhập quốc tế.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TẾ THÀNH PHỐ has posted 1 job

TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỘI NHẬP QUỐC TẾ THÀNH PHỐ

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố (CIIS)
Company Information
  • Location Hồ Chí Minh
  • Full Address 149 Pasteur, Ward 6, District 3, HCMC, Viet Nam

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826