Red Bull 194 views

Follow
Something About Company

Là thương hiệu toàn cầu với hơn 30 năm phát triển, Red Bull là công ty bền vững với triết lý làm việc quốc tế: xây dựng chất lượng trong từng quy trình làm việc để mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, giữ vững giá trị thương hiệu và mang đến niềm vui cho tất cả thành viên trong công ty. Tại Red Bull, chúng tôi tập trung vào sự phát triển của mỗi thành viên với nhiều chương trình đào tạo liên tục. Chúng tôi truyền năng lượng, tạo cảm hứng để mọi thành viên thể hiện hết tiềm năng và nuôi dưỡng ý tưởng của mình. Kế thừa và phát triển tài sản thương hiệu quốc tế thành công trên khắp các châu lục, khắp quốc gia và mỗi cộng đồng, Red Bull không bao giờ ngừng nỗ lực để luôn tiến về phía trước. Hãy cùng đồng hành với đội ngũ Red Bull trong hành trình truyền năng lượng, cảm hứng và tinh thần không ngừng chinh phục mục tiêu đến tất cả người tiêu dùng Việt

Red Bull (Vietnam) Co., Ltd. is an enterprise with 100% foreign-owned capital and produces the famous “Red Bull” Energy Drink and started business in Vietnam in 1995.

Red Bull has been growing successfully and consistently with the Company’s vision and mission as follows:

The Company’s vision: “Maintain leadership position in the energy drink category as Top-of-Mind energy drink brand for consumers”

The Company’s mission is “We commit to produce high-quality products with hygiene and safety complying with the laws and international standards by continuously developing quality in every work process to deliver customer satisfaction, protect the environment, save energy, work safely and to convey happiness to everyone in our company”.

We respect the humanity of all the people involved in Red Bull’s business and be an organization where they can grow and display their abilities to the fullest extent.

Welcome to Red Bull (Vietnam) Company Limited and become a member of our Red Bull (Vietnam) Family

Red Bull has posted 2 jobs

Company Information
  • Location Dĩ An
  • Full Address Red bull, Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thắng, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh ình Dương Bình Dương, Việt Nam
  • Phone 02743749164

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826