QSR Vietnam 622 views

Follow
Something About Company
Sự hài lòng của nhân viên là ưu tiên hàng đầu và là nền tảng để mang lại sự hài lòng cho khách hàng
Không ngừng tập trung vào khách hàng thông qua sự am hiểu tường tận và quan tâm chu đáo
Tinh thần trách nhiệm đối với những mục tiêu đã cam kết, bất kể những trở ngại và thử thách
Sự tin tưởng và sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng tạo nên tính bền vững cho tất cả mối quan hệ xung quanh
Tôn trọng những quy định, chính sách và luôn thể hiện sự minh bạch, rõ ràng trong mọi hoạt động
Kết quả đạt được trong công việc là bằng chứng thuyết phục cho năng lực và thái độ bản thân
Không ngại đưa ra những cải tiến để nâng tầm hiệu quả công việc

QSR Vietnam has posted 5 jobs

Company Information
  • Phone 098 386 94 13

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826