OneTech Asia 340 views

Follow
Something About Company
Giới thiệu chung

ONETECH ASIA là công ty chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng mobile app, games, web cho thị trường Nhật Bản, Châu Á và thế giới. OneTech Asia luôn đi đầu và không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm dựa trên những công nghệ mới như ứng dụng Hololens, AR/VR/MR, Drone, IoT, Robot và AI.

OneTech Asia has posted 1 job

Company Information
  • Location Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
  • Phone (+84)2866-529-333

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826