CREATORY 144 views

Create a Story - Viết nên Câu chuyện
Follow
Something About Company

Được thành lập vào năm 2015, CREATORY – “Create a Story – Viết nên Câu chuyện” – là một công ty Sáng tạo Nội dung (Content Creation) / Tiếp thị Nội dung (Content Marketing) / Công nghệ Nội dung (Content Technology). Sản phẩm dịch vụ chính của chúng tôi, hiện tại bao gồm: Quản lý tài năng (Talent Management), PR / Tiếp thị Người ảnh hưởng (Influencer Marketing), Sản xuất nội dung (Content Production), Phân phối nội dung (Content Distribution); tương lai bao gồm: Cộng đồng và người hâm mộ (Community & Fan), Phân tích dữ liệu (Data Analysis), Sản xuất nhân vật ảo (Virtual Production).

Mục đích cuối cùng (MTP) của CREATORY là “MANG LẠI NIỀM VUI CHO HÀNG TỶ GIỚI TRẺ BẰNG CÁCH KÍCH HOẠT TÀI NĂNG CỦA MỌI NGƯỜI” với tầm nhìn là nâng tầm ý thức của thế hệ trẻ bằng cách truyền tải thông tin và thông điệp đầy cảm hứng thông qua các nội dung video dễ tiêu thụ. Bên cạnh đó, chúng tôi hy vọng có thể giúp cho ngành công nghiệp sáng tạo trở nên minh bạch hơn, qua đó, hỗ trợ những người ảnh hưởng và sáng tạo nội dung cùng các doanh nghiệp ngày một phát triển và thành công hơn với những gì họ muốn và làm.

CREATORY has posted 1 job

CREATORY

Create a Story - Viết nên Câu chuyện
Company Information
  • Location Hồ Chí Minh
  • Full Address 77 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh
  • Phone +84 28 6681 3170

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826