CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM 204 views

Follow
Something About Company

Tập đoàn Sailun lấy “Làm một lốp xe tốt “; làm sứ mệnh của mình, với tầm nhìn “đạt được
sự tự chủ về công nghệ, trí tuệ sản xuất và thương hiệu quốc tế để trở thành một công ty
lốp xe có ảnh hưởng trên thế giới” vào năm 2025. Tuân thủ khái niệm nhân văn về “Tín nhiệm là sự tôn trọng tối cao”, nhân viên được khuyến khích thể hiện đầy đủ tài năng của mình và nhận ra giá trị của chính họ, đồng thời đóng góp lớn hơn cho doanh nghiệp và xã hội.
Sailun Group nhấn mạnh vào định hướng con người, coi nhân viên là cơ quan chính của
doanh nghiệp, đặt sự phát triển của nhân viên cũng quan trọng như sự phát triển của doanh
nghiệp và tôn trọng nhân tài, tin tưởng vào nhân tài và thành tựu của nhân tài. Về chế độ
đãi ngộ, tiền lương được đánh giá dựa trên giá trị đóng góp, không áp dụng giới hạn, sử
dụng linh hoạt các ưu đãi như vốn chủ sở hữu, nhà ở và tôn trọng đầu ra giá trị tài năng.

CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM has posted 1 job

Company Information
  • Location Tây Ninh
  • Full Address Lô 37-1…41-20a, đường D11 KCN Phước Đông, Xã Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.
  • Phone 097 341 74 04

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826