Công ty TNHH H2 Technology 269 views

Follow
Company Information
  • Location Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
  • Full Address 1D Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Phone 0916921419

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826