CÔNG TY HALATO 227 views

Follow
Something About Company

TẦM NHÌN

Đến 2030, hầu hết người dân Việt Nam đều biết đến chúng tôi là tổ chức hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thúc đẩy tốc độ và gia tăng hiệu quả của quá trình sắp xếp lại các trung tâm đô thị Việt Nam trở nên thông minh, hiện đại và an toàn hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Khách hàng.
  • Chính trực.
  • Trách nhiệm.
  • Cùng phát triển.
  • Đổi mới – sáng tạo.
  • Tốc độ.
  • Hiệu quả.

CÔNG TY HALATO has posted 1 job

Company Information
  • Location Hồ Chí Minh
  • Full Address P1901, SaiGon Trade Center - 37 Tôn Đức Thằng, Phường Bến Nghé, Quận 1.
  • Phone 0912.04.2018 - Ms Thúy Diễm

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826