CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG A&C 270 views

Follow
Something About Company

Trong xu hướng hội nhập của nền kinh tế Việt Nam và dựa trên sự phát triển không ngừng của các ngành nghề trọng yếu của đất nước như: Dầu khí, Hàng hải, Du lịch, Giao thông, Vận tải… Ngành Xây dựng đã và đang trở thành lá cờ đầu trong công cuộc phát triển, hội nhập đất nước. Đi cùng sự phát triển của ngành Xây dựng cũng như các ngành nghề khác, Công ty Cổ Phần Xây dựng A&C được thành lập như một nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành Hàng hải, Dầu khí, Công nghiệp, Công trình Giao thông, Du lịch, Xây dựng Dân dụng v.v…

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG A&C has posted 1 job

Company Information
  • Location Hồ Chí Minh
  • Full Address 112 Mai Thi Luu Street, Da Kao Ward, District 1, Hochiminh City.
  • Phone 028.6291.0805-06

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826