Social Media Marketing 130 views

  • Hỗ trợ xây dựng chiến lược nội dung và lịch đăng bài cho các kênh Facebook, Instagram, Tiktok của Handycart.
  • Viết nội dung cho bài đăng và quản lý thời hạn của các bạn thiết kế đồ họa để hoàn thành bài đăng đúng mốc thời gian.
  • Làm việc cùng với chuyên gia tiếp thị của Handycart để sản xuất nội dung cho kênh TikTok và hỗ trợ công việc lên ý tưởng nội dung cho KOL.
  • Có kinh nghiệm hơn 1 năm đối với việc quản lý nội dung trên mạng xã hội.
  • Có thể đến văn phòng và đi thăm/chụp hình tại các nhà hàng đối tác khi được yêu cầu.
  • Có tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo cao.
  • Có khả năng quản lý thời gian và kế hoạch tốt.
  • Có thể sử dụng tính năng lên lịch đăng bài của Meta Business Suite.

More Information

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Location Hà Nội
  • Full Address 8th Floor Diamond Flower Building 48 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826