Nhân Viên Kế Toán Thuế 229 views

Job Expired

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

–  Thực hiện hạch toán nghiệp vụ kế toán thuế của Hội sở, khu vực HCM.
–  Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế của toàn hệ thống
–  Xác định/ kiểm tra chính xác các nghĩa vụ thuế của Hội sở, hạch toán các phát sinh nghĩa vụ thuế phải thực hiện của Hội sở.
–  Thực hiện tính toán, ghi nhận chi phí thuế toàn ngân hàng tạm tính tại ngày cuối tháng và kết chuyển các số liệu thuế vào ngày cuối năm tài chính.
– Thực hiện/ kiểm tra các báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Hội sở, khu vực TP.HCM, tính toán lại và lập báo cáo thuế khu vực HCM gửi cơ quan thuế TP.HCM. Báo cáo thuế toàn ngân hàng.
–  Làm việc trực tiếp với các đơn vị kiểm toán độc lập, các đoàn kiểm tra liên quan đến nghiệp vụ thuế trong phạm vi phân công.
–  Kịp thời cập nhật các quy định mới về thuế, hóa đơn của bộ tài chính, Tổng cục thuế, cục thuế TP.HCM. Thực hiện hệ thống hóa nội dung cập nhật và  phổ biến cho toàn hệ thống.
– Thực hiện Liquid FX, chuyển tiền FX, MM, đổi vốn.
–  Cung cấp thông tin mở tài khoản FCC theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
– Thực hiện lưu trữ và trích lục, cung cấp các báo cáo, chứng từ kế toán do bộ phận thực hiện.
– Tham gia xây dựng, chỉnh sửa các tài liệu hướng dẫn, báo cáo, sản phẩm liên quan công tác kế toán  thuế.
–  Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị kinh doanh.
– Xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện và hiệu quả với các bộ phận khác trong P.KTTC, với các đơn vị thuộc Hội sở và Đơn vị kinh doanh.
– Thực hiện báo cáo thuế/ báo cáo khác hoặc công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

YÊU CẦU

– Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh.
– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến nghiệp vụ tại vị trí hoặc các vị trí có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng
– Có kiến thức về chế độ tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, các chính sách Thuế.
– Có kiến thức về chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán DongA Bank.
– Hiểu về cơ chế xử lý nghiệp vụ kế toán tại các hệ thống ứng dụng Ngân hàng đang áp dụng.
  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Full Address 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826