HR Reporting & HRIS Specialist 59 views

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Rà soát, đề xuất, chỉnh sửa các tài liệu liên quan đến quản lý hệ thống lương
thưởng của công ty, bao gồm chính sách/ qui định/ qui trình/ hướng dẫn
công việc/ chương trình và các công cụ liên quan đến lương thưởng của các
nhân viên công ty đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống lượng
thưởng trong triển khai và vận hành

Phân tích thống kê số liệu, thực hiện các báo cáo nhân sự của toàn công ty
và đề suất cải tiến liên quan đến hiệu quả đầu tư chi phí lương thưởng đảm
bảo tính chính xác và kịp thời trong việc cung cấp thông tin cho các cấp:

 • Thực hiện thống kê, báo cáo & phân tích chi phí lao động , các thông tin
  nhân sự toàn công ty định kỳ hoặc khi có yêu cầu
 • Quản lý hệ thông dữ liệu của nhân viên và cấp bậc cho phù hợp và đề
  xuất cải tiến (nếu có)
 • Thiết kế hệ thống báo cáo nhân sự phục vụ yêu cầu quản trị
 • Kiểm soát hệ thống báo cáo nhân sự

Quản lý, kiểm soát phân quyền và cải tiến hệ thống phần mềm nhân sự mới
đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực trong quản lý hệ thống nhân sự

 • Đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa hệ thống phần mềm HR đáp ứng như
  cầu công việc về việc quản lý dữ liệu, xuất các báo cáo nhanh và chính
  xác
 • Quản lý người dùng và nhóm người dùng trên hệ thống phần mềm HR
  (bao gồm: cấp mới, xóa bỏ, khôi phục, thay đổi phân quyền)
 • Kiểm soát, triển khai hệ thống nhân sự và đào tạo cho nhân viên sử dụng phần mềm nhân sự

 

2. YÊU CẦU
 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên kinh nghiệm ngành quản trị Nguồn nhân
  lực, IT
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
 • Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt excel.
 • Anh văn giao tiếp & đọc hiểu
 • Kỹ năng/ năng lực chuyên môn: hiểu biết về kinh doanh, phân tích và
  đánh giá, có kiến thức chuyên môn về nhân sự, am hiểu luật lao động
 • Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống quản lý/ phần mềm nhân sự, kỹ năng
  tính toán tốt
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

More Information

Share this job
Company Information
 • Location Bình Dương
 • Full Address 219 Đại Lộ Bình Dương, Thành Phố Thuận An, Bình Dương

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
[email protected]
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826