Data Scientist & Machine Learning 320 views

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

1) Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các mô hình học máy trong việc giải quyết các vấn đề đòi hỏi lượng dữ liệu lớn và mô hình phức tạp:
– Nghiên cứu, phân tích sự tương quan của các hoạt động.
– Thử nghiệm, đánh giá, đề xuất các mô hình phân tích phù hợp.
– Áp dụng các mô hình, thuật toán vào giải các bài toán phức tạp của doanh nghiệp.
– Xây dựng và phát triển các sản phẩm và ứng dụng vào thực tế.


2) Nâng cao tính tự động hóa và tối ưu hóa trong các hoạt động thu thập và khai thác dữ liệu:
– Xây dựng các phương án tự động hóa việc thu thập thông tin.
– Xây dựng các phương án tự động hóa việc phát hiện cơ hội, rủi ro.
– Xây dựng các phương án tự động hóa việc cảnh báo, nhắc nhở.
– Xây dựng các phương án tối ưu hóa hoạt động kinh doanh vận hành.


3) Phối hợp với các đội ngũ phân tích trong việc khai phá dữ liệu:
– Phối hợp trong việc khai phá và định nghĩa dữ liệu.
– Phối hợp trong việc tìm kiếm insights dữ liệu.

YÊU CẦU:

– Trình độ: Cử nhân Đại học trở lên (Data Science, Information System hoặc các lĩnh vực liên quan).

– Trên 4 năm kinh nghiệm tương đương.

– Có kỹ năng trong các ngôn ngữ lập trình và học máy, đặc biệt là python.

– Có kinh nghiệm làm việc với các framework học máy.

– Có minh chứng trong việc xây dựng các mô hình, và áp dụng thành công trong các doanh nghiệp.

– Tư duy hệ thống, logic, linh hoạt, thích tìm tòi và thử nghiệm, think outside the box.

Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Location Quận Phú Nhuận
  • Full Address 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826