Vinamilk

Company Detail

Với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.
TẦM NHÌN
Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người.
SỨ MỆNH
Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.

VINAMILK – NƠI TÀI NĂNG TỎA SÁNG

“Nguồn lực luôn được xem là tài sản quý giá và vô cùng quan trọng tại Vinamilk; Vì thế, tài năng luôn được trân quý, được tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc học hỏi, trải nghiệm và phát triển trong công viêc cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp bản thân ….”