SNST and Finger Vina

Company Detail

SNST & Finger Vina là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin; nghiên cừu và phát triển kỹ thuật và công nghệ; nghiên cứu, phát triển hỗ trợ và thiết kế các phần cứng và các phần mềm chức năng dành cho IC bán dẫn (mạch tích hợp)