Plato Học viện thương hiệu

Company Detail

Học viện Thương hiệu Plato được thành lập với mong muốn trở thành địa chỉ tin cậy, chuyên sâu, thực chiến về đào tạo thương hiệu và những phân ngành marketing liên quan đến thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam.

Tên thương hiệu Plato thể hiện khát vọng của những người sáng lập muốn xây dựng một Học viện thương hiệu kiểu mẫu, theo đuổi đến tận cùng các giá trị về sự Uyên bác của tri thức, Chính trực về hành vi và Truyền cảm hứng trong mối tương tác với các học viên.