FPT Software Academy

Company Detail

GIỚI THIỆU FPT SOFTWARE ACADEMY

FPT Software Academy là học viện công nghệ trực thuộc FPT Software dành cho sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường khối ngành công nghệ.

Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo định hướng ngành khác nhau về phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm để giúp học viên:

 

 • Nâng cao năng lực chuyên môn
 • Có được kinh nghiệm thực tiễn
 • Cải thiện ngoại ngữ và kỹ năng mềm

  Tầm nhìn

  Trở thành trung tâm đào tạo công nghệ hàng đầu Việt Nam

  Sứ mệnh

  FPT Software Academy phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo dẫn đầu về công nghệ, cam kết chất lượng đào tạo tốt nhất, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho FPT Software và góp phần phát triển ngành công nghệ Việt Nam

  Giá trị cốt lõi

  FPT Software Academy phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo dẫn đầu về công nghệ, cam kết chất lượng đào tạo tốt nhất, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho FPT Software và góp phần phát triển ngành công nghệ Việt Nam