TỔNG HỢP VIỆC LÀM FULLTIME, PARTTIME & THỰC TẬP (Tháng 7/2019)

TỔNG HỢP CƠ HỘI VIỆC LÀM FULL TIME

Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

Simpson Strong-Tie

Structural Wood Design Engineer

http://bit.ly/2XLJDNm

31/07/2019

Vật Liệu Xây Dựng Á Mỹ

Nhân Viên Kinh Doanh

http://bit.ly/2LmtY1l

25/07/2019

Thực Phẩm Cát Hải

Kỹ Thuật QA/QC

http://bit.ly/2XOSMRd

28/07/2019

Thiết kế Lục Giác Hexagon

Nhân Viên Thiết Kế

http://bit.ly/2xMFkCT

26/07/2019

Fastech Asia

Nhân Viên Quản Lý Kho Hàng

http://bit.ly/2NXJzGD

25/07/2019

Mũ Nón Bảo Hiểm HIFA

Nhân Viên Photoshop

http://bit.ly/2NXuEMO

27/07/2019

PEACH DIGITAL

Digital Marketing Executive

http://bit.ly/2NqcN0I

26/07/2019

Perfect Companion

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

http://bit.ly/2JLmC45

26/07/2019

Apolat Legal

Thực Tập Kế Toán

http://bit.ly/2Lp2nwy

27/07/2019

SGS VIET NAM

Lab Technician

http://bit.ly/2LniVVC

31/07/2019

TỔNG HỢP CƠ HỘI VIỆC LÀM PARTTIME

Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

Anh Ngữ New Insight

Nhân Viên Tư Vấn Khoá Học

http://bit.ly/2XJv9h4

25/07/2019

ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ VUS

Trợ Giảng Tiếng Anh

http://bit.ly/2FJev72

26/07/2019

Winplace

Nhân Viên Lễ Tân

http://bit.ly/2NrSWhM

26/07/2019

Anh Ngữ Đông Đô – Tây Đô

Giáo Viên Tiếng Anh

http://bit.ly/2YQhDFI

15/08/2019

VP Đào Tạo Quốc Tế – ĐH Bách Khoa

Marketing

http://bit.ly/2Y7sFJB

31/07/2019

GBC Engineers Vietnam LLC

Allplan Cad Engineers

http://bit.ly/2XOSKZB

08/08/2019

Anh Ngữ Let’s Learn

Trợ Giảng Lớp Tiếng Anh

http://bit.ly/2Y5ZGWD

28/07/2019

Homestay Condodo

Nhân Viên Lễ Tân

http://bit.ly/2Lm2RU3

15/08/2019

Texas Chicken

Nhân viên Phục vụ

http://bit.ly/32tKRww

31/07/2019

Việt Hợp

Nhân Viên Bán Hàng

http://bit.ly/30ArHTW

31/07/2019

TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP

Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

Contemi

IT – PHP Developer

http://bit.ly/2JkyYjo

29/07/2019

VTECH GROUP

Thực Tập Kinh Doanh

http://bit.ly/2LrXe6S

24/07/2019

B-UP

Chăm Sóc Khách Hàng

http://bit.ly/2XKbpuK

26/07/2019

Kyanon Digital

PHP Intern

http://bit.ly/2XQkwVL

01/08/2019

Đông Du

Thực Tập Ngành Luật

http://bit.ly/2J2QpX1

29/07/2019

BLUESEED

Video Editor Intern

http://bit.ly/2Y96tyA

31/07/2019

Home Depot

Office Administrator Intern

http://bit.ly/2GcRYQo

05/08/2019

Nắng Xanh

Thực Tập Content – SEO Marketing Online

http://bit.ly/2JyJyVx

01/08/2019

Great Circle

Design Intern

http://bit.ly/2YSyTKF

31/07/2019

Apps Cyclone

Thực Tập Front-End

http://bit.ly/2LBlJhn

31/07/2019

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn