presentation

5 Tips để thuyết trình hiệu quả

Làm sao để bạn không bị “ngó lơ” mỗi lần thuyết trình Trước những buổi thuyết trình, hầu như ai cũng có những nỗi lo vô hình khi nghĩ đến phản ứng và đánh giá của người nghe. Họ có thể là khách hàng, hoặc nhà đầu tư nếu đó là các buổi thuyết trình […]