BỘ PHẬN NHÂN SỰ
– Talent Acquisition Manager: https://bit.ly/3vwHCE7
BỘ PHẬN PHÁP LÝ
– Senior Compliance Legal Executive: https://bit.ly/3FZ0VKW
BỘ PHẬN CORPORATE PLANNING
– Corporate Planning Manager: https://bit.ly/3GgRech
BỘ PHẬN INNOVATION
– Innovation Manager: https://bit.ly/3WP0U3n
– Senior Innovation Executive: https://bit.ly/3GjXoZ6
BỘ PHẬN THU MUA
– Merchandiser (GM): https://bit.ly/3HZ6UlP
– Merchandiser (Fresh Food): https://bit.ly/3YRs8rB
BỘ PHẬN MARKETING
– Digital Marketing Manager: https://bit.ly/3Z3eJ03
– Trade Marketing Executive: https://bit.ly/3I4sF3F
BỘ PHẬN FRANCHISE
– Franchise Team Leader: https://bit.ly/3Gl3SHi
– Franchise Executive: https://bit.ly/3PWsbhT
BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
– QC Team Leader: https://bit.ly/3WBa3we
BỘ PHẬN XÂY DỰNG
– Nhân viên bảo trì: https://bit.ly/3PQQcXP
BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN MẶT BẰNG
– Quản lý bất động sản: https://bit.ly/3PQQdLn
– Nhân viên phát triển mặt bằng: https://bit.ly/3hXO4Rh
– Site Development Admin: http://bit.ly/3PYksQC

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Phone ‎(028) 7302 2525

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826