Thực Tập Sinh Mảng Thu Mua 228 views

TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

– Hỗ trợ tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa mới và đảm bảo thời gian giao hàng với các nhà cung cấp .
– Lưu trữ hồ sơ đánh giá nhà cung cấp theo quy định của nhà hàng.
– Hỗ trợ phối hợp các bộ phận khác để thực hiện việc thu mua, nhận phiếu yêu cầu mua hàng từ các bộ phận có liên quan trong nhà
hàng.
– Lập đề nghị thanh toán mua hàng theo hạn mức được cấp và theo mẫu sẵn
– Hỗ trợ theo dõi quá trình giao nhận hàng của nhà cung cấp cho các bộ phận liên quan trong nhà hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

HỒ SƠ THANH TOÁN

– Nhận các chứng từ giao hàng từ nhân viên giao hàng, kiểm tra các chứng từ đã nhận hàng được post trên hệ thống.
– Hỗ trợ lập bảng so sánh giá hàng tháng, chọn giá tốt nhất từ các nhà cung cấp khi thực hiện mua hàng theo hướng dẫn cấp trên
– Lập hồ sơ theo dõi việc đặt hàng, mua hàng từ các nhà cung cấp (Thời gian, số lượng…
– Tham gia trực tiếp kiểm kê Nguyên vật liệu hàng tháng cùng với quản lý trực tiếp
– Làm báo cáo hàng tuần những mặt hàng cần phải mua ngoài theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp.
– Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Phone +84 28 3995 8368

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826