Telesales 122 views

1- Mô tả công việc/ Work description:

 • Gọi điện thoại tới các đối tác hiện tại và tiềm năng để thông báo về sản phẩm/dịch vụ theo các mẫu hội thoại

Making cold calls to potential or existing merchants to inform them about a product or service using scripts

 • Trả lời các thắc mắc về sản phẩm của công ty

Answer questions about products or the company

 • Khai vấn để hiểu yêu cầu của khách hàng và thu thập các thông tin hữu ích về thương mại

Ask questions to understand customer requirements and collect useful information of their business

 • Tiến cử với nhóm phát triển thị trường và sắp xếp cuộc gặp cho hai bên

Direct prospects to the field sales team and set up a meeting for both

 • Cập nhật dữ liệu đối tác vào kho dữ liệu

Enter and update merchants’ information in the database

 • Nhận và tiến hành các hợp đồng theo quy chuẩn

Take and process contract in an accurate manner

 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại để đảm bảo uy tín công ty

Handle grievances to preserve the company’s reputation

 • Nỗ lực đạt doanh số và mục tiêu

Go the “extra mile” to meet sales quota and facilitate future reach

 • Ghi chú và lưu trữ thông tin của các cuộc gọi và nhóm phát triển thị trường

Keep records of calls and sales and note useful information

 

2- Yêu cầu/ Requirements:

 • Có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại hoặc các vai trò chăm sóc khách hàng/bán hàng khác

Proven experience as a telesales representative or other sales/customer service role

 • Có kiến thức của các chương trình liên quan và hệ thống điện thoại

Good knowledge of relevant computer programs (e.g. CRM software) and telephone systems

 • Có khả năng học hiểu dịch vụ, sản phẩm và mô tả/giải thích

Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects

 • Giọng nói và thái độ tốt

Good voice and attitude 

 • Khả năng giao tiếp và tương tác tốt

Excellent communication and interpersonal skills

 • Thông minh cảm xúc và giải quyết khiếu nại tốt

Cool-tempered and able to handle rejection

 • Khả năng thương lượng và giải quyết vấn đề

Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints

 • Tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học

High school diploma; BSc/BA will be a plus

 • Có tiếng Hàn, tiếng Anh tốt là một lợi thế

Knowledge of  Korean and English is a plus

 

3-  Working condition/ Thời gian làm việc:

 • 4 giờ/ngày, khung giờ 9-11h, và 14-16h, từ thứ hai đến thứ sáu

4 hours/day, 9am-11am & 2pm-4pm, Mon~Fri

 • Làm việc từ xa

Remote working

 • Có thể đến văn phòng 1-2 ngày khi cần theo yêu cầu của trưởng nhóm

1-2 days come to office by Team leader request 

 

4- Mức thu nhập/ Service fee:

 • 25.000 ~ 35.000 VND/giờ (hour)

More Information

Apply for this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Location Hà Nội
 • Full Address 8th Floor Diamond Flower Building 48 Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826