PR Executive 366 views

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 • Xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn lực/ Developing and managing effective communication strategies
 • Phụ trách soạn thảo nội dung thông cáo báo chí, bài PR, các ấn phẩm truyền thông cho các hoạt động, chương trình của công ty/ Composing press release, PR article, communication materials of the company
 • Xây dựng quan hệ báo chí, truyền thông/ Build social networking with influencers, KOLs
 • Đánh giá các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp, thị trường, ngành/ Analysing communication activities of the company and the industry
 • Lập báo cáo định kỳ về kết quả công việc/ Making reports about working performances
 • Phối hợp tổ chức sự kiện, các hoạt động, chiến dịch marketing – truyền thông của doanh nghiệp/ Coordinating to organize marketing – communication events, activities of the company
 • Hỗ trợ các dự án, công việc của Trung tâm Truyền thông khi có yêu cầu/ Support on the project, other tasks of Media Center when necessary
 • Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Leader

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành báo chí, truyền thông, marketing hoặc các ngành liên quan/ Having BSc/ BA in journalism, communication, marketing or similar fields
 • Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các các Tổ chức, doanh nghiệp/ At least 1 years experience in similar capacity in Organize, Enterprise
 • Có kiến thức cơ bản về Báo chí, Quan hệ Truyền thông, Marketing / Have basic knowledge about Journalism, Public Relations, Marketing
 • Viết tốt, nhanh nhạy với các thông tin xã hội, thị trường, ưu tiên kinh nghiệm về hàng không, du lịch, tài chính, kinh tế/ Good writing skills, having knowledges about social, market information, giving priority for those who have experiences in aviation, tourism, finance, economy…
 • Nắm bắt nhanh và ham học hỏi/ Good understanding of the organization and excellent
 • Khả năng xây dựng và quản lý mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức/ Ability to build and manage relationships with key people and organization
 • Khả năng điều phối và quản lý hiệu quả các chiến dịch PR trên các kênh/ Proven experience in coordinating and managing effective PR campaigns through various channels”
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)/ Advanced computer skills on Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 • Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích tốt/ Good Ability to manipulate, statistics, analysis
 • Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm/ Skill in Individual and Teamwork
 • Khả năng Anh ngữ tốt, tối thiểu TOEIC 500, có thể dịch thuật/ Proficient in English, minimum TOEIC 500, translation skills

More Information

Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job

VIETJET

Safety – Fun and Friendly - Affordable price - Punctuality
Company Information
 • Location Hồ Chí Minh
 • Full Address 60A Truong Son, Ward 2, Tan Binh

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826