Intern Mobile Developer (Flutter, React Native) 91 views

Job Expired

– Học chuyên ngành Lập trình ứng dụng Android / IOS

– Có định hướng phát triển theo Flutter hoặc React Native.

– Phát triển và duy trì ứng dụng bằng cách sử dụng Flutter

– Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm để đạt được mục tiêu phát hành.

– Làm việc trong môi trường Agile.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Location Hồ Chí Minh, Quận 3
  • Full Address 294-296 Truong Sa, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC
  • Phone 02835171080

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
[email protected]
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826