GO OMC – Duty Manager 245 views

Job Expired

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 • Kiểm soát quá trình phục vụ chuyến bay VIP, chuyến bay bất thường (chậm, hủy, chuyển hướng), đổi tàu bay khai thác dẫn đến quá chỗ hoặc tổ bay chuyển sân (overbook)….

Monitor all VIP movements, flight disruptions (delay, cancel, divert), aircraft swaps, and fights with the positioning crew.

 • Phối hợp và thu thập tất cả các thông tin khai thác tại sân từ Trực ban khai thác/Đại diện sân bay.

Coordinate and collect all Ground Operation information from Station Duty Manager

 • Thực hiện SOP cập nhật thông tin chuyến bay kịp thời.

Implement SOP for updating flight information in time

 • Giám sát hoạt động khai thác tại các sân bay để cập nhật thông tin chuyến bay.

Supervisors at airports to update all flight data

 • Đại diện GO Trực ban tại OMC kiểm tra với các đầu sân bay để đảm bảo thông tin chuyến bay được cập nhật và thông báo để giám sát tại sân bay cung cấp khi thiếu thông tin.

GO Duty Officer in OMC to check all airports to ensure that all flights are updated and call airport supervisors if missing any data

 • Đại diện GO Trực ban tại OMC kiểm tra thông tin với đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay SGN, HAN, DAD để có thông tin bãi đỗ cập nhật vào Flight View.

GO to check with ground handling providers at SGN, HAN, DAD airports to have data for the parking bay for an automatic update on Flight View

 • Tham gia thảo luận các công việc liên quan đến chuyến bay bất thường, cung cấp thông tin khai thác tại sân để Trực ban trưởng OMC có căn cứ xử lý tình huống chuyến bay bất thường và dịch vụ liên quan.

Participate in all flight disruption discussions by sharing the GO information with the Duty OMC Manager for the flight disruption process and service recovery

 • Cập nhật thông tin về lịch bay thay đổi do OMC ban hành đến tất cả các Trực ban khai thác/Đại diện sân bay.

Updating Station Duty Managers/ Ground Representatives on any planned flight schedule changes by OMC.

YÊU CẦU:

 • Có các văn bằng được công nhận như Cử nhân, Cao học, Bằng chuyên ngành Thương Mại, Vận tải Hàng Không, Kế Toán, Ngôn Ngữ hoặc văn bằng tương đương.

Possess a recognized Bachelor’s Degree in Business Studies/ Commercial/ Aviation Transportation Management/ Accounting/ Statistics or equivalent

 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương tại công việc điều phối khai thác mặt đất.

At least 3 years of working experience in ground operations.

 • Có các ưu điểm cá nhân: thân thiện, chính chắn, khiêm tốt, chân thật, tỉ mỉ, chủ động, khả năng làm việc tốt trong môi trường áp lực.

Personal traits: self-discipline, maturity, team player, integrity, meticulous; self-starter; able to perform under pressure in a challenging environment.

 • Có kỹ năng nói và viết tiếng Anh thành thạo (Toeic 600 trở lên), kỹ năng vi tính tốt và thành thạo sử dụng các phần mềm: Excel, Word, Outlook.

Proficient in oral and written English (Toeic 600 and above) and computer skills (highly proficient in Excel, Word, Outlook)

 • Có mối quan hệ tốt với đại diện tại sân bay và nhà chức trách sở tại.

Able to establish good working relationships with Station Representatives and Local Authorities.

 • Làm việc theo ca và phân công công việc cuối tuần, ngày lễ.

Able to work in shifts and on weekends and public holidays.

 • This job has expired!
Share this job

VIETJET

Safety – Fun and Friendly - Affordable price - Punctuality
Company Information
 • Location Hồ Chí Minh
 • Full Address 60A Truong Son, Ward 2, Tan Binh

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826