Cloud Servive, System Intern 129 views

Mô tả công việc
 • Tham gia xây dựng, vận hành, giám sát các thành phần hệ thống thuộc hạ tầng Cloud
 • Xây dựng các giải pháp tự động hóa cho việc cài đặt, triển khai hệ thống
 • Làm việc với nhiều loại công nghệ như Virtualization, Cloud computing, SDN, Docker/K8S, Log Systems, Loadbalancer
 • Tư vấn giải pháp, hỗ trợ customers sử dụng dịch vụ, phần tích, xử lí các sự cố của hệ thống (hardware, software, performance)
Yêu cầu
 • Sinh viên năm 4 / mới ra trường học Đại học chuyên ngành CNTT hoặc mạng máy tính & viễn thông.
 • Có kiến thức về phần cứng máy chủ (cpu, memory, disk, network)
 • Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux/Unix: package management, filesystem, network management, firewall
 • Có kiến thức quản trị cơ bản về các dịch vụ mạng: SSH, DNS, HTTP, FTP và PROXY
 • Có kiến thức cơ bản, nền tảng về Network: TCP/IP, switching và routing
 • Có kiến thức về ảo hoá máy chủ (VMware ESXi hoặc Linux KVM) và container (Docker, K8S)
 • Có kiến thức về triển khai và sử dụng các phần mềm opensource
 • Có khả năng đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh

* Ứng viên apply vui lòng ghi càng chi tiết càng tốt những projects/bài lab đã làm trên trường có sử dụng kiến thức công việc yêu cầu

* Thời gian làm việc: Full-time (ưu tiên) / Part-time (tối thiểu 3 ngày / tuần)
Share this job
Company Information
 • Full Address Z06 đường số 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
[email protected]
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826