Previous
Next

Nhà tài trợ Đồng

Doanh nghiệp tham dự

Các vị trí tuyển dụng NỔI BẬT

Nothing Found

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
[email protected]
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826