VNG Talent Acquisition Trainee 2021

TALENT ACQUISITION TRAINEE 2021 CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG

Bạn đã sẵn sàng tham gia chương trình đào tạo, phát triển của 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗮𝗺 tại Kỳ lân công nghệ VNG?

𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭 đã chính thức khởi động, dành riêng cho các bạn trẻ tài năng và yêu thích phát triển con đường sự nghiệp của mình trong môi trường đầy năng động, sáng tạo.

Tìm hiểu và apply ngay tại: https://bit.ly/2SGYBmS  

𝗜𝗙 𝗡𝗢𝗧 𝗬𝗢𝗨, 𝗧𝗛𝗘𝗡 𝗪𝗛𝗢? 𝗜𝗙 𝗡𝗢𝗧 𝗡𝗢𝗪, 𝗪𝗛𝗘𝗡?

—–

TALENT ACQUISITION TRAINEE 2021 

Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://bit.ly/2SGYBmS 

Nơi làm việc: VNG Campus, Quận 7, Tp.HCM

Hạn chót ứng tuyển: 23h59 ngày 18/06/2021

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc: 0703990810 – [email protected]

#VNG #VNGRecruitment #TalentAcquisition_Trainee