Software Developer Intern

Mô tả:

  • Được đào tạo nhiều mảng như Angular, ASP.NET Core, GIT, Scrum, Xamarin,…
  • Sau thực tập có nhiều cơ hội được lên vị trí chính thức
  • Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 đến thứ 6, đủ 40 giờ/tuần

Thời gian thực tập: 04/03/2019 – 04/06/2019

Quyền lợi:

  • Trợ cấp thực tập, trợ cấp cơm trưa, hỗ trợ bữa sáng, cà phê, trà, Happy Lunch
  • Các khóa đào tạo thêm về technical hàng tuần, CLB bóng dá, cầu lông, thư viện sách thu nhỏ

Yêu cầu:

  • Tiếng anh giao tiếp cơ bản
  • Có thể làm full-time trong 3 tháng
  • Định hướng về .NET

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC TẬP SINH

Thời gian   Tên  Loại
Tuần 1  Giới thiệu về Công ty Orient – Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp  Môi trường
Tuần 1  Quy trình phát triển phần mềm – Agile, Scrum  Quy trình
Tuần 2  Giới thiệu về các mảng công nghệ trong Công ty
 Đào tạo về Front-End (Angular, HTML, CSS)
 Quy trình
Tuần 3  Đào tạo về Front-End (Angular, HTML, CSS)  Kỹ thuật
Tuần 4  Đào tạo về Back-End (C# Web API)  Kỹ thuật
Tuần 5  Đào tạo về Back-End (C# Web API)  Kỹ thuật
Tuần 6  Thành lập một nhóm dự án theo quy trình SCRUM  Làm việc nhóm
Tuần

7-12

 Phân tích và phát triển dự án áp dụng quy trình SCRUM dưới sự hướng dẫn của Senior Software Engineer  Dự án

location