Quản trị viên hệ thông doanh nghiệp (Enterprise Application Administrator)

Mô tả chung

Với trọng tâm là hỗ trợ tích hợp, EAA chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phân tích, phát triển, cài đặt, quản trị và bảo trì các hệ thống, cơ sở dữ liệu và ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp.

Thực hiện các chiến lược tích hợp ứng dụng

Cấu hình ứng dụng chức năng và phi chức năng

Kiểm soát tài khoản người dùng và quyền truy cập

 

Tóm tắt công việc

VuTuTi.com, Chúng tôi là công ty bán lẻ Thương mại điện tử, đang tìm kiếm một Quản trị viên Ứng dụng Doanh nghiệp để định cấu hình, quản lý & bảo trì hệ thống trường hợp đám mây của chúng tôi, từ các phân hệ: Tiếp thị, Bán hàng, Hỗ trợ đến Hàng tồn kho, Tài chính, Nhân sự, Quy trình kinh doanh (Zoho One: Marketing hub, SalesIQ, CRM, Desk, Project, Inventory, Book, Flow).

Sử dụng phương pháp hợp tác, EAA sẽ thực hiện các chiến lược tích hợp ứng dụng, đồng thời học hỏi các công nghệ mới, để phục vụ tốt nhất cho các bộ phận chức năng.

 

Trách nhiệm

Hỗ trợ và sử dụng các công cụ tích hợp cho phép truyền dữ liệu liền mạch từ các hệ thống khác nhau, cho cả mục đích vận hành và báo cáo.

Cung cấp hỗ trợ quản trị ứng dụng, đặc biệt là hệ thống, cơ sở dữ liệu và phần mềm, chủ yếu dành cho các hệ thống đám mây của doanh nghiệp và như một bản sao lưu cho các hệ điều hành và cơ sở dữ liệu khác nhau.

Cộng tác đánh giá, thử nghiệm và triển khai phần mềm mới hoặc nâng cấp; Thực hiện hợp nhất hoặc tích hợp hệ thống và cơ sở dữ liệu.

Cộng tác để hướng dẫn sự nâng cấp và phát triển của các ứng dụng doanh nghiệp, tích hợp dữ liệu và các phương pháp hiệu quả nhất.

Thực hiện phân tích hệ thống / phần mềm phức tạp; tiến hành các hướng dẫn sử dụng về ứng dụng, hệ thống; triển khai và duy trì phần mềm có độ tin cậy cao, an toàn.

Tự động hóa quy trình cấu hình hệ thống bằng các công cụ quản lý cấu hình tiêu chuẩn. Theo đuổi tăng hiệu quả hệ thống. Thực hiện kiểm tra hiệu năng, hiệu quả.

Giám sát và khắc phục sự cố.

 

 

Yêu cầu

Bằng Cử nhân về khoa học máy tính, hệ thống thông tin quản lý hoặc lĩnh vực công nghệ thông tin khác, hoặc sự kết hợp tương đương giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm có liên quan. Newbie có thể chấp nhận được.

Có kinh nghiệm quản trị các ứng dụng doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm với cấu hình hệ thống tự động là một điểm cộng.

Có kinh nghiệm với lập trình hướng đối tượng là một điểm cộng.

Có trải nghiệm với hệ thống giao diện và phụ trợ Thương mại điện tử.

Có kinh nghiệm làm việc trong thị trường Thương mại điện tử và hiểu biết về các phương thức kinh doanh Thương mại điện tử là một lợi thế.

Thể hiện khả năng và hứng thú với sự phát triển và học hỏi các kỹ năng mới.

Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản tốt, đặc biệt là khả năng diễn giải và dịch một cách hiệu quả các nhu cầu kinh doanh và báo cáo về các xu hướng hoặc vấn đề của hệ thống.

Kỹ năng tốt giữa các cá nhân để phát triển mối quan hệ tin cậy hiệu quả với nhóm kỹ thuật, người quản lý dữ liệu và người dùng doanh nghiệp.

Thể hiện kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác, chú ý đến từng chi tiết, bao gồm khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ / công việc được giao và khả năng đáp ứng thời hạn.

Động lực và tự định hướng bản thân, khả năng làm việc độc lập hoặc trong môi trường nhóm và sẵn sàng đưa ra định hướng phát triển.

 

 Để apply, liên hệ: