Dwarves Foundation Spring Internship 2019

Vị trí: Software Engineer

Số lượng: không giới hạn

Thời gian:

 • Chương trình kéo dài trong 3 tháng, dự kiến ngày 01/04/2019 đến hết ngày 01/07/2019
 • Thời hạn ứng tuyển: đến hết ngày 20/03/2019
 • Thông tin chi tiết chương trình đào tạo tại : internship.dwarves.foundation/

Mục tiêu:

Trang bị cái nhìn toàn diện và kỹ năng thiết thực cho sinh viên trong các lĩnh vực

 • Ngôn ngữ lập trình: Golang, Swift, Kotlin và nhiều ngôn ngữ khác
 • DevOps cơ bản: Docker, Containerized, Continuous Integration, Continuous Delivery
 • Quy trình Scrum và Agile
 • Blockchain và AI

Yêu cầu và cách thức ứng tuyển

 • Spring Internship 2019 là chương trình thực tập có trợ cấp và không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Yêu thích học hỏi và trải nghiệm là điều kiện duy nhất để ứng tuyển.

Quy trình ứng tuyển gồm hai phần

 1. Làm bài test đầu vào 
 2. Tham gia phỏng vấn trực tiếp

Quyền lợi:

 • Trợ cấp thực tập $300/tháng
 • Tiếp xúc, học hỏi những kỹ năng và kiến thức công nghệ tiên tiến
 • Cơ hội trực tiếp tham gia dự án và làm việc với khách hàng quốc tế
 • Môi trường làm việc năng động,
 • Thời gian linh hoạt với lịch cá nhân