PASONA TECH VIETNAM CO., LTD.

Employer

Company Detail

Pasona HR Consulting Recruitment (Việt Nam) được thành lập tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào tháng 2 năm 2004 để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực toàn cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản. Kể từ sau khi sáng lập Tập đoàn Pasona, chúng tôi đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng trong tuyển dụng từ quan điểm tuyển dụng dựa trên triết lý của các doanh nghiệp phổ biến là “Giải quyết các vấn đề của xã hội”. Ngày nay với xu hướng quốc tế hóa, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản phát triển sang Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh chóng.

Tất cả các nhân viên luôn nỗ lực để có thể cung cấp các dịch vụ và bí quyết ngay cả tại Việt Nam để đáp ứng tất cả nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp được hình thành tại Nhật Bản. Dù ít nhưng chúng tôi rất vui nếu có thể góp phần phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc giúp đỡ một phần nghiệp vụ tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

1 Jobs are opening