Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM

Company Detail

Khoa Y là Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Khoa đào tạo BS Y khoa, BS Răng Hàm Mặt, Dược sĩ.
Chương trình đào tạo tích hợp theo module đúng xu thế quốc tế. Tất cả các ngành thuộc hình thức đào tạo chất lượng cao.
Bằng tốt nghiệp do Giám đốc ĐHQG-HCM và Trưởng Khoa Y ký. Bằng tốt nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có giá trị toàn quốc.