Grant Thornton (Vietnam) Limited

Company Detail

Grant Thornton là tổ chức toàn cầu có doanh thu 4.6 tỷ đô la Mỹ, có mặt tại hơn 130 quốc gia, chúng tôi có khả năng đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng, với những hiểu biết chuyên sâu và sự linh hoạt, chúng tôi giúp khách hàng luôn đi trước. Thương hiệu của chúng tôi được công nhận và đánh giá cao trên toàn thế giới, và là một trong những tổ chức kiểm toán quốc tế được công nhận bởi thị trường vốn, bởi các nhà lập pháp và những tổ chức ban hành chuẩn mực trên toàn thế giới.

Dịch vụ của chúng tôi là sự kết hợp giữa:

  • quy mô toàn cầu và chuyên môn cao
  • sự tận tâm từ những người điều hành và các chuyên viên cao cấp
  • mô hình dịch vụ linh hoạt và phản hồi nhanh chóng
  • quan tâm sâu sắc tới việc khai thác tiềm năng phát triển của khách hàng.

16 Jobs are opening