Golden Path Academics Vietnam JSC

BECOMING GLOBAL CITIZENS

Company Detail

Tại GPA, chúng tôi tin rằng mỗi em học sinh đều sẽ thành công và hạnh phúc khi các em tìm ra con đường của riêng mình, có môi trường tốt nhất để phát huy những khả năng tiềm ẩn, và có người đồng hành chỉ đường và hỗ trợ kịp thời. Tại GPA, sứ mệnh của chúng tôi là giúp các em học sinh tìm ra con đường đó, tìm ra tài năng tiềm ẩn đó, và là người đồng hành đó của từng em.

“Sứ mệnh của GPA là giúp học sinh Việt Nam trở thành Công dân Toàn cầu”
Chính vì vậy, ngay từ ngày thành lập, GPA đã mang đến những chương trình nhằm giúp học sinh thay đổi thực sự về năng lực học tập, kỹ năng sống và trí tuệ cảm xúc.