Deloitte Vietnam

Learn about our global network of member firms

Company Detail

Deloitte là một trong những tổ chức “Big Four” (Bốn ông lớn) kế toán và mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới theo doanh thu và số lượng chuyên gia. Deloitte cung cấp các dịch vụ tư vấn về kiểm toán, thuế, tư vấn, doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn tài chính với hơn 263.900 chuyên gia trên toàn cầu. Trong năm 2017, mạng lưới thu được doanh thu tổng cộng đạt kỷ lục 38,8 tỷ USD. Vào năm 2016, Deloitte là tổ chức tư nhân lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ