Bagang

Company Detail

BaGang là công ty cung cấp dịch vụ tài chính, phát triển và áp dụng công nghệ duyệt vay thông minh đầu tiên tại Việt Nam, mang lại trải nghiệm vay tiền hoàn hảo ngay trên điện thoại của bạn. Bằng việc cung cấp nền tảng công nghệ tiên tiến, BaGang cam kết giảm thiểu chi phí và tiết kiệm thời gian cho Người cần vay.

Mục tiêu của BaGang là giúp cho mọi người dân Việt Nam có trách nhiệm hơn với tín dụng, hướng tới để một cuộc sống tốt hơn. Mỗi ngày trôi qua, BaGang ngày một chắc chắn về điều này, bởi vì chúng tôi có bạn, đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết và nền tảng công nghệ tiên tiến có thể giúp chúng tôi hoàn thiện mục tiêu của mình.

1 Jobs are opening