[DHL – SUPPLY CHAIN VN] – ENewsLetter – Kỳ 5 / Tháng 4

🌿 Chương trình Quản trị viên tiềm năng – G500 của DHL Supply Chain Vietnam được tổ chức hàng năm nhằm đào tạo và phát triển những tài năng lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực logistics và supply chain. Bạn muốn trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế và trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc trong tương lai? Hãy cùng tìm hiểu Chương trình thông qua loạt ấn phẩm DHL Supply Chain G500 E-Newsletter gồm 5 số được phát hành xuyên suốt từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.
 
Hãy đón xem số cuối cùng của đợt ấn phẩm lần này – Kỳ 5 / Tháng 4 G500 E-newsletter để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình này nhé.