Teach For Viet Nam 139 views

Follow
Something About Company

Chúng tôi là doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận

Thủ tục đăng ký pháp nhân cho Teach For Vietnam đã hoàn thành và công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau hơn 3 tháng đăng ký, với cam kết giữ lại 100% lợi nhuận để tái đầu tư và phát triển vì sứ mệnh và mục tiêu xã hội đã cam kết (nếu có lợi nhuận).

Là một đối tác trong mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach For All, Teach For Vietnam xây dựng một hệ thống các nhà lãnh đạo tương lai bằng việc tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ từ nhiều ngành nghề khác nhau để thiết lập một hệ sinh thái giáo dục bền vững và hoàn thiện cho tất cả trẻ em ở Việt Nam.

Về kỹ thuật Teach For Vietnam là một tổ chức phi lợi nhuận (Chính xác là một Doanh nghiệp xã hội Phi Lợi Nhuận)

Tầm nhìn
Đến 2050, mọi trẻ em Việt Nam sẽ nhận được nền giáo dục hoàn thiện.

Sứ mệnh
Phát triển các lãnh đạo trẻ từ nhiều lĩnh vực cùng kiến tạo nên một hệ sinh thái giáo dục bền vững.

Company Information
  • Location Hồ Chí Minh
  • Full Address 222/10/5/18 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  • Phone (+84) 286 6565 044

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826