Bosch Global Software Technologies Vietnam 86 views

Invented for life
Follow
Something About Company

Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies Việt Nam (BGSW) là công ty con 100% thuộc tập đoàn Robert Bosch GmbH – một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. BGSW là một trong những trung tâm phát triển phần mềm đầu tiên của Bosch tại khu vực Đông Nam Á. Nơi đây cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật, Dịch vụ Công nghệ thông tin và Dịch vụ Kinh doanh.

Hơn 2500 cộng sự đang làm việc tận tâm nhằm đưa ra các giải pháp và dịch vụ kết nối để cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo tồn tài nguyên. Bằng cách đó, công ty mang đến công nghệ “Sáng tạo vì cuộc sống”.

Bosch Global Software Technologies Vietnam has posted 1 job

Company Information
  • Location Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
  • Full Address Etown 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
  • Agenda

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
[email protected]
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826