CƠ HỘI CUỐI CÙNG: CÒN 1 NGÀY ĐỂ TRỞ THÀNH ‘NGƯỜI NHÀ’ CỦA PRUDENTIAL

𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟎𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 được thiết kế đa dạng với các lộ trình chuyên biệt nhằm nuôi dưỡng những tài năng mới với những khát vọng phát triển trong sự nghiệp để trở thành những quản trị viên tài năng tương lai cho từng phòng ban chức năng tại Prudential Việt Nam. 

Chính vì vậy, Prudential Việt Nam khẳng định chắc chắn bạn sẽ có cơ hội phát huy hết những tài năng của bản thân và TỎA SÁNG tại 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟎.

Còn chần chừ chi, chỉ còn hơn 24h nữa để bạn nắm bắt cơ hội 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐑𝐓𝐈𝐒𝐄, trở thành nhà lãnh đạo tài năng của nhà PRU tại https://bit.ly/pruft2020 và có cơ hội nhận được bộ quà “BETTER TOMORROW” từ GOLDEN WEEK nhé.

——————–

𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐑𝐓𝐈𝐒𝐄𝐋𝐄𝐓 𝐘𝐎𝐔 𝐒𝐇𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑

  • Thông tin cụ thể về 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟎: https://bit.ly/INFOFT2020
  • Tổng hợp 5 phòng ban tại 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟎:

          – Medical Excellence: https://bit.ly/medicalexcellence-ft2020

          – Actuarial: https://bit.ly/actuarial-ft2020

          – Data Analytics: https://bit.ly/dataanalytics-ft2020

          – Compliance: https://bit.ly/compliance-ft2020

          – Product Development: https://bit.ly/productdevelopment-ft2020

  • Thời gian ứng tuyển: 01/07/2020 – 31/08/2020.
  • Ứng tuyển tại đây: https://bit.ly/pruft2020.

#ManagementTrainee #TheStrivers #Prudential #FunctionalTrainee #Quantrivientainang #Revealyourexpertise