Bạn có thể dùng CV cá nhân hoặc tải CV mẫu của Ngày hội việc làm - JOB FAIR 2020 tại đây: http://iujobhub.com/qua-ta%cc%a3ng-cv-tu-uhub-network/ hoặc xem hướng dẫn viết CV tại đây: http://iujobhub.com/viet-cv-nhu-the-nao-cho-dung-chuan/