uncategories

MANAGEMENT ASSOCIATE PROGRAM 2021: “UNLOCK THE UNKNOWN” CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN

Ứng tuyển ngay: http://bit.ly/MAP2021_Application_IU đăng nhập và bắt đầu thực hiện bài test Trong thế giới biến chuyển bất ngờ mỗi ngày, chân dung thế hệ lãnh đạo tiếp theo được kỳ vọng là người chủ động đón đầu xu hướng để giải mã và làm chủ tương lai.  Với niềm tin mạnh mẽ rằng […]