Career Talk – Heineken Vietnam Brewery (21/12/2018)

Thời gian: 8:30-11:00 Thứ sáu, 21/12/2018
Địa điểm: Phòng A2. 205 (Cơ sở Thủ Đức)
Chương trình dành cho các bạn sinh viên Đại học Quốc Tế tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, IT, Quản trị Kinh doanh.. và các bạn sinh viên quan tâm đến môi trường làm việc tại Heineken Vietnam.
Link đăng ký tham dự: http://bit.ly/2SRuHYc
Agenda:

Time Item Description
8.30 – 9.00 Check-in
Arrange seats Guide them to seat
Show HEINEKEN TVC while waiting
9.00 – 9.05 Opening MC reminds students to remain seat to start the show
Light off and show the video ‘Đừng làm việc cho HEINEKEN’
9.05 – 9.10 Ice-breaking MC interact with the audiences
9.10 – 9.20 Share corporate video, introduce about the company
9.20 – 9.30 Minigame
9.30 – 10.50 Discussion panel – Panel introduction and sharing about their job
– Your journey so far in the program
– Interesting story/ achievement
– Failure/ challenges
– About our culture, what are we looking for in a candidate
Add-in questions:
– I can’t drink, can I work here?
– Can women work in this company?
10.30 – 10.50 Q&A Choose questions to ask the panel
10.50 – 11.00 Ending Show job opportunities, contact point
Take pictures with the panel
11.00 Survey Students give back survey to receive door gifts

Tìm hiểu về chương trình Heineken Vietnam Graduate Program 2019 tại đây : https://xsolution.vn/demo/cogihot/job/chuong-trinh-quan-tri-vien-tap-su-heineken-vietnam-graduate-program-2019/